Økonomisk opsving kan give manglende arbejdskraft

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik er arbejdsløsheden på vej ned ad. Det er positive nyheder på vores vej ud af krisen, men det økonomiske opsving, som Danmark oplever netop nu, frygter økonomer vil medføre mangel på arbejdskraft.

Hvis økonomien bliver ved med at stige, skal der gøres aktiv indsats for at det ikke stikker en kæp i hjulet på arbejdsmarkedet.

Arbejdsløsheden er på vej ned ad

Danmark Statistik har netop opgjort nye tal omkring arbejdsløsheden i Danmark. I maj 2015 fik hele 6.400 personer et arbejde. Beskæftigelsen er steget med 34.555 personer over det seneste år, og siden arbejdsløsheden var på sit højeste for to år siden i april, er arbejdsløsheden faldet med hele 64.530 personer.

Det er rigtig godt nyt for den danske befolkning, i særdeleshed alle de personer, der har mistet deres arbejde i løbet af de sidste års økonomiske krise.

Men på trods af de gode nyheder, frygter økonomer nu, hvad det vil føre med sig. Det økonomiske opsving, frygter eksperter vil medføre en mangel på arbejdskraft i Danmark. Vi mangler faglært arbejdskraft i forhold til den efterspørgsel, tiden meget snart vil bringe. Vi har et højt antal af ufaglærte, men vi kommer sandsynligvis til at mangle arbejdskraft med erhvervsuddannelser.

Forskellige reformer kan måske forhindre mangel på arbejdskraft

Der er forskellige holdninger til hvordan vi forhindrer, at der kommer kraftig mangel på arbejdskraft det næste stykke tid. Nogle mener, at man bør ændre reformer inden for kontanthjælp- og dagpengesystemet, så det bliver mere attraktivt at arbejde. Der er dog stor uenighed politisk omkring hvorvidt det vil hjælpe på problemet med arbejdskraft.

Andre mener, at reformer inden for uddannelsessystemet er en bedre løsning, så arbejdsmarkedet hurtigere får faglært arbejdskraft fremfor alle de ufaglærte arbejdere, der er et overskud af netop nu. Bliver der reelt mangel på arbejdskraft, kan dette have en meget negativ betydning for det økonomiske opsving.

Termino vil følge udviklingen, da dansk økonomi og arbejdsmarked, er noget der vedrører alle vores besøgende i stor stil.